joi, 24 mai 2012

Înălţarea Domnului, Sfântul Preacuvios Simeon

Astăzi este pomenită Înălţarea Domnului Iisus Hristos la cer. Patruzeci de zile de la dumnezeiasca Sa Înviere din morţi, Domnul s-a arătat ucenicilor săi şi prin multe semne doveditoare i-a încredinţat că El este Mântuitorul Hristos înviat. La sfârşitul acestei perioade s-a arătat pentru ultima oară ucenicilor săi, le-a făgăduit trimiterea Duhului Sfânt, şi mergând în afara Ierusalimului, s-a înălţat sub privirile lor la cer. Atunci doi îngeri s-au arătat zicând: "Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer". Astăzi se face şi pomenirea Preacuviosului Simeon din Muntele cel minunat care a avut dumnezeieşti arătări şi a devenit om al rugăciunii şi al nevoinţei pentru luminarea harului Duhului Sfânt. Zece ani a petrecut într-un singur loc, iar după aceasta, alţi patruzeci şi cinci de ani în peregrinări şi în multe nevoinţe.

Niciun comentariu: