miercuri, 9 mai 2012

Locuri speciale pentru afisaj electoral

Prin Dispozitia Primarului nr. 105/02.05.2012, au fost stabilite locurile speciale pentru afisaj electoral în Mileanca, în vederea desfãsurãrii campaniei electorale pentru alegerea autoritãtilor administratiei publice locale din anul 2012.
 Afisarea mijloacelor de propagandã electoralã în alte locuri decât cele permise constituie contraventie si va fi sanctionatã, conform prevederilor art. 103 lit. (i) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãtilor administratiei publice locale.
Iatã, conform Anexei la Dispozitia nr. 105 din 02.05.2012 privind locurile speciale pentru afisaj electoral, unde vor putea fi lipite afise electorale:
1. Panoul de afișaj din fața Primăriei
2. Panoul de afișaj de la CONSUMCOOP Mileanca
3. Unități de alimentație publică ( magazine, baruri, bufete, ) sau alte locuri dar numai cu acordul proprietarilor, deținătorilor sau administratorilor.
Informare: Afisajul electoral în alte locuri decât cele mai sus stabilite este permis numai cu acordul proprietarului sau, dupã caz, al detinãtorilor.

Niciun comentariu: