marți, 22 mai 2012

Până vineri!

Data de 25 mai este termenul legal până la care contribuabilii milenceni pot depune on-line toate declaraţiile fiscale obligatorii, fără riscul de a fi amendaţi.
 Luna aceasta sunt o serie de declaraţii ce trebuie întocmite şi depuse de operatorii milenceni, aferent lunii sau trimestrului precedent, operatori care deţin semnătură electronică ce le permite depunerea documentelor on-line.
 Este vorba despre formularul 100 cuprinzînd obligaţiile de plată la bugetul de stat, formularul 112 cu obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale (la pensie şi la sănătate), a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formularul 300 ce conţine decontul de taxă pe valoare adăugată – acesta trebuie depus şi de către agenţii economici care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA până pe 10 aprilie 2012, precum şi formularul 301 care cuprinde decontul special de TVA şi care trebuie depus de către cei care au efectuat achiziţii intracomunitare în aprilie, care au cumpărat mijloace de transport second-hand din statele UE ori care au achiziţionat servicii intracomunitare purtătoare de TVA.
 Persoanele fizice române care în 2011 au realizat venituri din străinătate, cum sînt veniturile din activităţi comerciale, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din profesii libere, din activităţi agricole, dividende, dobînzi, jocuri de noroc, premii etc, trebuie să depună formularul 201, care este o declarare a veniturilor realizate în cursul anului trecut. De asemenea, persoanele fizice care în 2011 au înregistrat pierderi, precum şi cei care nu au realizat venituri în tot cursul anului, dar şi cei care estimează, obiectiv, că vor obţine cu cel puţin 20% venituri mai mici anul acesta decît cel anterior trebuie să depună formularul 220, care este o declaraţie privind venitul estimat sau norma de venit.
Cei care deja obţin venituri în bani sau natură, anul acesta, din agricultură, şi care sînt impozitaţi pe norma de venit au, de asemenea, obligaţia ca pînă pe 25 mai să depună formularul 221 cu declaraţia veniturilor din activităţi agricole impuse pe norme de venit. Tot la categoria estimărilor este şi declaraţia privind veniturile din asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale (formularul 223), care trebuie depus de asocierile care au înregistrat pierderi în 2011 sau care n-au realizat venituri în tot cursul anului trecut şi care estimează anul acesta venituri cu cel puţin 20% mai mici.

Niciun comentariu: