miercuri, 16 mai 2012

Subvenții pentru vaci

Crescătorii de vaci (cel puţin trei animale, cu vârsta de peste şase luni) pot solicita prima pe exploataţie pe anul în curs în perioada 15 mai - 30 iunie, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Potrivit Ordinului 98/2012 al ministrului Agriculturii, de prima prima pe exploataţie vor putea beneficia crescătorii de vaci înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare.
 Ca element de noutate, în 2012 pot primi subvenţii şi fermierii ale căror exploataţii au fost înfiinţate în perioada 15 iulie 2011 - 30 aprilie 2012 şi care au fost înscrise la APIA.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar, solicitanţii trebuie să depună cererea de plată a primei pe exploataţie la centrul local/judeţean al APIA în zona de competenţă a căruia se afla înregistrată exploataţia, însoţită de următoarele documente: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare; copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor; declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru primă în anul 2008 şi/sau 2009 şi/sau 2010 şi/sau 2011 pentru exploataţiile înfiinţate după 31 ianuarie 2008; copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare, dacă este cazul.
Crescatorii de bovine care solicita subvenţie în acest an pot depune cererea de plată individual, prin reprezentant legal, ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de animale la care sunt afiliaţi.
Fermierii care deţin mai mult de 50 de vite pot completata crerea de plată online, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro.
 După completarea cererii, aceasta trebuie tipărită şi depusă la centrul local/judeţean al APIA, individual sau prin reprezentant legal.

Niciun comentariu: