luni, 25 iunie 2012

EVALUARE NAŢIONALĂ 2012 ROMÂNĂ!

Proba scrisă la Limba şi literatura română, prima probă din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii de casa a VIII-a s-a desfăşurat astăzi, 25 iunie începând cu ora 9:00.
 Accesul elevilor a fost permis cel mai târziu cu 30 de minunte înainte de începerea probei. Fiecare sală de examen a fost dotată cu camere video de supraveghere.
  Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare(CNEE) a pregătit pentru cei aproximativ 190.000 de elevi zece variante de subiecte, în conformitate cu programa pentru evaluarea naţională şi cu modelul evaluărilor internaţionale.
 Dificultatea acestora este medie, permiţând rezolvarea în 120 de minute.
După finalizarea fiecărei probe scrise a evaluării naţionale, CNEE va publica pe site, varianta de subiecte extrasă şi baremul de evaluare şi de notare pentru disciplina corespunzătoare.
  Următoarea probă este cea la Limba şi literatura maternă şi va avea loc pe 26 iunie.
Baremul de evaluare şi de notare pentru proba de limba şi literatura română din cadrul examenului de evaluare naţională.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate (de exemplu: leac - medicament, tratament; înfricoşătoare - îngrozitoare, înspăimântătoare; crezuse - socotise, îşi închipuise) 3x2p=6puncte
2. explicarea rolului semnului exclamării în secvenţa dată (de exemplu: marchează sfârşitul unui enunţ exclamativ) 6 puncte
3. câte 3 puncte pentru selectarea oricărui epitet (de exemplu: lumini ameţitoare) şi a oricărei enumeraţii din textul dat (de exemplu: cu avânturile, cu certurile, cu neînţelegerile care se vor ivi) 2x3p=6 puncte
4. câte 3 puncte pentru numirea oricăror două moduri de expunere utilizate în textul dat (de exemplu: naraţiunea, dialogul) 2x3p=6 puncte
5. prezentarea adecvată a semnificaţiei secvenţei, în limitele de spaţiu indicate 6p / prezentarea parţial adecvată a semnificaţiei secvenţei, în limitele de spaţiu indicate 3p / încercare de prezentare 1p 6 puncte
B.
- formularea opiniei despre mesajul fragmentului dat 4 puncte
- susţinerea opiniei formulate prin două argumente, valorificând textul 4p / susţinerea opiniei printr-un singur argument, valorificând textul dat 2p / încercare de susţinere sau de argumentare, fără valorificarea textului 1p 4 puncte
- adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele compunerii) 2p / conţinut parţial adecvat 1p 2 puncte
- respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a celor trei enunţuri cerute (de exemplu: Autorul textului este Ion Vianu.; Dezavantajul e-bookului este dificultatea răsfoirii acestuia.; Un avantaj al e-bookului este dimensiunea redusă / ecranul lizibil / posibilitatea de potrivire a caracterelor.) 3x2p=6 puncte
2. câte 3 puncte pentru scrierea titlului articolului şi a denumirii publicaţiei în care a apărut 2x3p=6 puncte
3. notarea răspunsului corect: c 6 puncte
4. câte 1 punct pentru precizarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărei funcţii sintactice (mă - pronume personal, complement direct; cuvintelor - substantiv comun, atribut substantival genitival; să ştiu - verb predicativ, predicat verbal) 6x1p=6 puncte
B. - câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale prietenului/colegului pasionat de lectură 2x2p=4 puncte
- câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele două imagini artistice diferite utilizate 2x2p=4 puncte
- adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor, echilibru între componentele compunerii) 2p / conţinut parţial adecvat 1p 2 puncte
- respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
- unitatea compoziţiei 1 punct
- coerenţa textului 2 puncte
- registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului - 2p / adecvare parţială - 1p 2 puncte
- ortografia (0-2 erori - 3p / 3 erori - 2p / 4 erori - 1p / 5 sau mai multe erori - 0p) 3 puncte
- punctuaţia (0-3 erori - 2p / 4 erori - 1p / 5 sau mai multe erori - 0p) 2 puncte
- aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
- lizibilitatea 1 punct

Niciun comentariu: