miercuri, 20 iunie 2012

Ghid pentru...rețete electronice!

Pentru a intra în posesia unei rețete, asiguratul trebuie să se prezinte la medic.
Acesta verifică și calitatea de asigurat a pacientului, dar și alte documente medicale care sînt în favoarea prescripției – decizie de tratament de la comisia de Programe Naționale de Sănătate – Boli Cronice, scrisoare medicală de la medicul specialist, alte rețete anterioare, bilete externare.
 Asiguratul este informat de către medic și cu privire la prețul de referință și cel de vânzare în farmacie ale medicamentelor, prezentând pacientului cea mai bună opțiune atât din punct de vedere medical, cât și financiar.
 Pacientul ridică rețeta prescrisă la medic și merge la farmacie. Aici poate ridica medicația numai pe baza de rețetă și act de identificare (condiție valabilă și pentru împuternicit), numai în intervalul de valabilitate al rețetei și numai de la farmacia din județul în care medicul prescriptor are contract cu CAS.
 Poate solicita farmacistului (dacă medicul nu a precizat expres denumirea comercială) medicație mai ieftină, generică sau, dimpotrivă, mai scumpă, ținînd cont că trebuie să plătească diferența de la prețul compensat pînă la prețul de vînzare în farmacie al medicamentului.
 Medicația poate fi ridicată complet sau fracționat (numai pentru rețetele prescrise “online”), adică numai anumite medicamente (solicitate de pacient), eliberarea nefăcîndu-se fracționat pe unități, pe cantități dintr-un medicament.
Evident, celelalte medicamente nepreluate se pot lua din altă farmacie, în intervalul de valabilitate al rețetei, dar numai din același județ cu care medicul are contract cu CAS și pe baza formularului printat de farmacie, cu medicamentele eliberate deja.
La medicația prescrisă pe mai multe luni, dacă nu-și ridică întreaga medicație, pacientul nu mai are posibilitatea de a ridica alte medicamente pentru perioada înscrisă pe rețetă.
 Pacientul sau împuternicitul acestuia trebuie sa fie atent la ce medicamente sînt înscrise ca eliberate, pe formularul tipărit de farmacie, și numai după aceea să semneze de preluare.
 Se pot solicita explicații, lămuriri referitoare la administrarea medicamentelor, informații pe care farmacistul le poate nota fie pe ambalajul medicamentelor, fie pe o hîrtie, separat, dar nu pe formularul printat care confirmă eliberarea medicamentelor (acesta este doar un document fiscal-contabil).
 Pacientului i se poate refuza eliberarea medicamentelor și va fi îndrumat înapoi la medicul prescriptor pentru corectarea erorilor, dacă: rețeta prezintă erori la înscriere și, mai ales, la citirea codului de bare (mai ales în situația rețetei prescrise offline); nu prezintă certitudine cu privire la valabilitatea, lizibilitatea parafei, semnăturii sau ștampilei (mai ales în situația rețetelor eliberate în regim offline “la domiciliu”); prezintă erori grave de prescriere a medicamentelor precum supradozaj, asocieri vădit vătămătoare pentru pacient etc.
Formularul de rețetă primit de la medicul prescriptor nu trebuie îndoit sau mototolit, cel puțin în zona codului de bare 2D, pentru a putea fi citit în farmacie. Dacă farmacia nu are temporar acces online, trebuie să meargă la o altă farmacie care are legătură prin internet cu sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), deoarece farmaciile nu au voie să elibereze medicamente compensate de către CNAS atunci cînd sînt offline. Farmacistul are la dispoziție 20 minute să elibereze rețeta, după care este retrasă automat în sistem pentru a permite pacientului să-și ridice medicația din altă farmacie. Aceasta perioadă se poate micșora dacă farmacia confirmă în sistem eliberarea, chiar si parțială (fracționată) a rețetei înainte de intervalul limită de 20 minute. Dacă, totuși, în 20 minute nu a reușit să-i elibereze medicația și pacientul încă mai dorește să-și ridice rețeta din acea farmacie, farmacistul poate să “coboare” (download) din nou rețeta pentru eliberare prin rescanarea codului de bare 2D.
 Dacă rețeta i-a fost eliberată de medic în regim offline, introducerea și validarea rețetei se va face la farmacie.
Deși este puțin probabil, pot apare situații cînd se vor constata greșeli în completare sau în recomandarea medicamentelor cu posibil efect grav asupra pacientului dacă acestuia i s-ar elibera medicamentele.
 În acest caz, pacientul este îndrumat să se adreseze medicului prescriptor pentru clarificarea situației. Este posibilă eliberarea fracționată a rețetei (din mai multe farmacii), în funcție de stocul din fiecare farmacie.
 Cozile din farmacii se vor reduce vizibil, datorită faptului ca marea majoritate a rețetelor se vor “descărca” prin simpla scanare a codului de bare 2D, fară ca farmacistul să mai introducă rețeta manual.
Pînă la implementarea cardului național de sănătate, pacientul trebuie să confirme prin semnătură ridicarea medicamentelor din farmacie, pe exemplarul tipărit al “rețetei de farmacie”.

Niciun comentariu: