luni, 30 iulie 2012

Despre renta viageră

Milencenii se pot prezenta până pe 31 august 2012 la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Botoşani, pentru vizarea carnetului de rentier agricol şi acordarea rentei agricole aferente anului 2012.
Potrivit prevederilor Legii 247/2005, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic.
 În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare.
Valoarea rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.
 Plata rentei viagere se face în lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Naţională Română, aşa cum prevede articolul 4 din Legea 247/2005, din anul pentru care aceasta se datorează. Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi încetează la data decesului rentierului agricol.
 În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi care vor prezenta următoarele documente: carnetul de rentier al defunctului; certificatul de deces (original şi copie); certificat de moştenitor/act de succesiune/orice alt act notarial care poate dovedi calitatea de moştenitor al defunctului (original şi copie); B.I/C.I. a moştenitorului (original şi copie); împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori) (original); document coordonate bancare.

Niciun comentariu: