vineri, 20 iulie 2012

„VOTEAZĂ LEGAL!”

Sub sloganul „Votează legal!” Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile sale teritoriale, desfăşoară campania de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la sancţiunile legale prevăzute pentru încălcarea legislaţiei referendumului, pentru asigurarea unui proces de votare legal.
 În acest scop, informăm cetăţenii că a devenit operaţional site-ul http://www.votlegal.mai.gov.ro unde aceştia pot găsi repere legislative privind organizare şi desfăşurarea referendumului, ştiri, diverse alte informaţii.
 Campania derulată de Ministerul Administraţiei şi Internelor se adresează în general, tuturor cetăţenilor români cu drept de vot, şi în special, tinerilor care împlinesc 18 ani, celor care votează pentru prima dată, membrilor formaţiunilor politice sau voluntari ai acestora, etc.
 Pentru promovarea campaniei au fost realizate spot-uri audio/video ce vor fi difuzate cu sprijinul partenerilor media, precum şi alte materiale publicitare conţinând mesaje de informare şi conştientizare.
 ATENŢIE !
 - În cazul în care, în ziua referendumului vă aflaţi în altă localitate decât cea în care sunteţi înscris în lista electorală, puteţi vota pe o listă suplimentară, pe baza actului de identitate sau a adeverinţei care ţine loc de act de identitate ( art.21, Legea nr.3/2000).
 - Autorităţile au prevăzut măsuri pentru a depista fraudele electorale, iar cetăţenii care săvârşesc asemenea fapte vor suporta rigorile legii. Astfel, legea prevede termenul de 60 de zile de la data referendumului, în care Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, Autorităţii Electorale Permanente. Acestea vor fi verificate în vederea depistării eventualelor voturi multiple si se vor sesiza organele de urmărire penală in cazul persoanelor care au votat de mai multe ori (art.43 din Legea nr.3/2000).
 - ART. 54 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului prevede că:
Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase în scopul de a
determina alegatorul sa voteze sau sa nu voteze în cadrul referendumului se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
 Pedeapsa prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegatorului care voteaza de mai multe ori în ziua referendumului.

Niciun comentariu: