luni, 6 august 2012

Schimbarea la Faţă a Domnului!

Astăzi sărbătorim praznicul împărătesc al Schimbării la Faţă a Domnului, numit în popor Probojenia. Momentul de pe muntele Tabor a fost relatat de evangheliştii sinoptici: Matei 17, 1-9, Marcu 9, 2-9 şi Luca 9, 28-36. Mântuitorul a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi au urcat pe munte, unde S-a schimbat la faţă "şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina", spune Evanghelistul Matei. Atunci s-au arătat lor Moise şi Ilie şi au vorbit cu Mântuitorul, iar dintr-un nor luminos s-a auzit glasul lui Dumnezeu: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L" (Matei 17, 5). Sfânta Împărăteasă Elena a zidit în secolul al IV-lea o biserică pe locul Schimbării la Faţă de pe muntele Tabor, sărbătoarea anuală a sfinţirii acestei biserici devenind, în timp, praznic împărătesc.

Niciun comentariu: