marți, 6 noiembrie 2012

Orice asigurat poate verifica!

Fiecare asigurat se poate informa la casa de asigurări de sănătate de care aparţine cu privire la consultaţiile de care a beneficiat într-o anumită perioadă şi, eventual, la tratamentele ce i-au fost prescrise.
 Orice asigurat poate merge la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţine şi, pe baza CNP, să solicite informaţii în legătură cu prestaţiile medicale raportate pe numele său.
 Prin această măsură, s-a pus în practică o prevedere legală potrivit căreia asiguratul, în calitate de contribuabil şi de beneficiar, poate verifica prestaţiile cu care este înregistrat în baza de date a sistemului de asigurări de sănătate. prin această măsură, s-a atras atenţia furnizorilor de servicii medicale că pot fi verificaţi chiar de către pacienţii pe care îi au în evidenţă.
 Totodată, CNAS a demarat mai multe acţiuni privind verificarea operativă a verdicităţii serviciilor raportate spre decontare de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive, înainte ca aceştia să-şi primească banii.
 Aceste verificări se fac lunar şi îi vizează pe toţi furnizorii.
 Preşedintele CNAS a dispus şi verificarea, la nivel naţional, a modului de derulare a programului naţional de diabet zaharat, privind respectarea protocoalelor pentru acordarea tratamentului, dar şi a dreptului de prescriere a medicamentelor specifice.

Niciun comentariu: