marți, 12 noiembrie 2013

Risc să fie executați silit!

Agricultorii milenceni care nu şi-au achitat prima rată a impozitului pentru veniturile obţinute din activităţile agricole riscă să fie executaţi silit de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Darabani.
 Potrivit informaţiilor furnizate de Finanţele dărăbenene, în baza Declaraţiilor 221 depuse de agricultorii din Mileanca au fost emise 110 declaraţii de impunere cu obligaţii de plată a impozitului pe venituri agricole. Finanţele urmează să demareze procedurile de executare silită în vederea recuperării sumelor, acest lucru însemnând emiterea somaţiilor de plată, a titlurilor executorii, popriri pe conturile bancare şi sechestre pe bunurile agricultorilor.
 Pe de altă parte, în această perioadă au început o serie de verificări cu privire la respectarea obligativităţii depunerii Declaraţiei 221 de către cei care trebuiau să facă acest lucru.
 S-a precizat că se va verifica dacă toate veniturile impozabile au fost impozitate corespunzător.
 Verificările se fac prin utilizarea informaţiilor furnizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură cu privire la suprafeţele cultivate şi culturile existente.
 Reamintim că începând cu data de 1 februarie 2013 a început impozitarea veniturilor realizate de către persoanele fizice din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. Potrivit noilor prevederi legale, printre agricultorii care vor plăti impozite vor fi cei care deţin mai mult de două hectare de teren cultivate cu cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr sau hamei pe rod.
 De asemenea, vor fi impozitate veniturile obţinute din exploatarea unor culturi mai mari de 0,5 hectare de legume în câmp; 0,2 hectare de legume în spaţii protejate; 1,5 hectare de pomi pe rod şi 0,5 hectare de vie pe rod.
 De remarcat faptul că cele mai mari impozite vor fi plătite de către cei care deţin terenuri cultivate de flori şi plante ornamentale, impozitul în acest caz fiind de 1.883,68 lei/hectare, pentru suprafeţe mai mari de 0,3 hectare.
 De asemenea, persoanele fizice vor plăti impozit pe venit în situaţia în care cresc mai mult de două vaci, acelaşi impozit fiind achitat şi de către cei care au mai mult de zece ovine sau caprine.
 Impozitul va fi calculat şi pentru sucevenii care cresc mai mult de şase porci pentru îngrăşat, pentru cei care au peste 50 de familii de albine, precum şi pentru cei care cresc peste 100 de păsări de curte.

Niciun comentariu: