marți, 5 noiembrie 2013

Scoaterea terenurilor din circuitul agricol

Pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol se cheltuiesc bani mulţi şi este mult de umblat după toate aprobările necesare.
 Terenul poate fi scos definitiv ori temporar din circuitul agricol.
 Depinde de destinaţie pe care o va căpăta pământul respectiv, după ce va fi scos din circuitul agricol.
 Ne-am interesat ce trebuie făcut pentru ca pe acea bucată de pământ, cu toate actele în regulă, să poţi construi ceva.
 Am constat că avem de parcurs un “intinerar” foarte sinuos şi costisitor.
 Pe scurt, vă prezentăm paşii de urmat.
 Rep.: Cum se procedează pentru scoaterea unei bucăţi de pământ din circuitul agricol? Care sunt paşii de urmat pentru ca pe acel teren să se poată face o casă ori nu ştiu ce costrucţii industriale sau cu alte destinaţii economice?
R. Neapărat trebuie întocmită documentaţia care se cere în astfel de situaţii. Avizul îl dă Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoșani, iar decizia finală aparţine Direcţiei pentru Agricultură . Cereri se fac pentru scoaterea definitivă, dar şi pentru scoaterea temporară a terenurilor din circuitul agricol. Sunt investiţii care au nevoie de terenul respectiv numai o anumită perioadă, de câteva luni sau ceva mai mult. Când se finalizează lucrările, acel pământ este redat agriculturii. Dar există şi investiţii când pământul este luat pentru foarte mulţi ani.
 Rep.: Totul este pe bani…
 R. : Fireşte. Sunt mai multe taxe de plătit. Plus redevenţa de rigoare. Depinde dacă este vorba de scoatere temporară ori definitivă din circuitul agricol. Pentru scoaterea temporartă, banii se returnează. Este vorba de acea taxă care se percepe ca o garanţie a faptului că acel pământ va fi redat agricultulturii, exact la aceiaşi parametri, la indicii de calitate la care a fost luat terenul respectiv.
 Rep.: Unde se dau banii şi la ce sunt folosiţi mai apoi? Normal ar fi ca ei să fie utilizaţi tot în agricutură. Că doar de acolo au fost “scoşi”.
 R.: Ministerul Agricultulturii este cel care hotărăşte soarta acestor bani. Fondurile acumulate din taxele achitate pentru scoaterea temporară ori definitivă a terenurilor din circuitul agricol sunt alocate pentru finanţarea perimetrelor de ameliorare a solului. Se constituie un fond special, care are ca destinaţie expresă plata lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.
 Rep.: Cine şi în ce condiţii poate scoate un teren din circuitul agricol?
 R.: Orice persoană fizică ori juridică poate face astfel de solicitări. Cu o condiţie de bază: să facă dovada că este proprietarul acelui pământ. Teren pe care vrea să construiască casă de locuit, o casă de vacanţă, o exploataţie agricolă, sisteme de alimentări cu apă şi canalizări, drumuri, alte obiective de investiţie. Tot cei care vor să facă investiţii pe terenuri agricole, trebuie să ceară mai întâi scoaterea lor din acest circuit. Pentru asta se adresează în prima fază OCPI, apoi vin la Direcţia pentru Agricultură. Taxa se plăteşte prin virament, direct în conturile Ministerului Agriculturii şi, respectiv, al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cum se face dovada plăţii taxelor, finalizăm şi eliberăm documentaţia privind scoaterea acelui teren din circuitul agricol.
 Rep.: Un cetăţean, proprietar de teren cu acte în regulă, vrea să-şi facă o casă pe pământul lui. Musai trebuie să treacă prin tot acest calvar?
 R.: Depinde unde se află pământul. Dacă terenul este situat în intravilaul localităţii respective, scapă mai uşor. Are nevoie de certificatul de urbanism, de autorizaţiile pe care le cere de la primăria unde e pământul. Dacă terenul este în extravilan, are mai mult de alergat. În primul rând, terenul trebuie să fie inclus PUG. Nu poate să ceară scoaterea din circuitul agricol a unui teren situat în mijlocul vreunei tarlale, chiar dacă este proprietarul ei. În acest caz nu primeşte certificatul de urbanism de la primărie. Construcţia de locuiţe se face numai în intravilan. Dacă este vorba de investiţii, atunci se poate solicita scoaterea terenului din circuitul agricol, chiar dacă se află în extravilan. Cerere valabilă şi în cazul exploataţiilor agricole, deşi terenul e tot pentru agricultură . Nu se mai obţin recolte de pe acel teren, intră la categoria de folosinţă “curţi construcţii”. Rep.: Spuneaţi că, în ultima vreme, tot mai puţin teren este scos din circuitul agricol. Ce suprafeţe însumează solicitările din acest an?
 M.C.: Anul trecut au fost foarte puţine solicitări de acest gen. Foarte puţin, comparativ cu anii din urmă. Anul acesta e şi mai puţin. Nu mai mult. Semn clar că nu se mai construişte. Solicitările sunt pentru obiective de investiţii ale primăriilor mai puţin pentru firme sau pentru construcţia caselor de locuit.

Niciun comentariu: