marți, 28 ianuarie 2014

Ședința Consiliului Local

                                                          C O N V O C A R E
            Se convoaca în şedinţă ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de  marti 28 ianuarie, 2013,  orele 1300.Sedinta se tine în sala mare a Primăriei Mileanca si va avea urmatoarea ordine de zi:
            1.Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2014 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
            2.Decontare naveta cadre didactice luna decembrie 2013 in suma totala de 2053 lei.
            3.Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul comunei Mileanca pentru anul 2014.
            4.Discutarea adresei nr.56/20.01.2014 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Mileanca-înapoiere multifuncţională.

CONSILIERI:
            1.Azamfirei Alexandru;
            2.Antoci Valeriu;
            3.Alupoaie Viorel
            4.Dumitrel Georgică;
            5.Ciubotaru Ovidiu
            6.Giugastru Lucian;
            7.Roşu Elena-Mihaela
            8.Feraru Romica;
            9.Maftei Ion;
          10.Văcăreanu Georgel;
          11.Zet Iulian


                                                                                                                                                                                                                                          INVITATI:
                                                                                                                                                                                                                                          Carcea Elena
                                                                       Turcanasu Gheorghe
                                                                       Pălăduţă Liviu
                                                                       Secretar,Ţurcanu Petru


Niciun comentariu: