luni, 31 martie 2014

” Luna curățeniei”

Primăria comunei Mileanca, județul Botoșani declară perioada 1-30 aprilie 2014 „Luna curăţeniei”, pe întreg teritoriul comunei.
 Locuitorii comunei Mileanca au îndatorirea de a asigura întreţinerea şi curăţenia locuinţelor proprii şi a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi a împrejmuirilor acestora, respectând măsurile stabilite de Primărie pentru asigurarea igienie publice şi curăţeniei în localităţi, precum si pentru protejarea mediului ambiant.
 În acest scop, cetăţenii, au următoarele obligaţii:
 - să asigure, potrivit legii, lucrările de întreţinere şi reparare a locuinţelor şi anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
 - să depoziteze reziduurile menajere numai în locuri special amenajate în acest scop;
 - să menţină curăţenia drumului de lângă locuinţă, a curţii şi a grădinii;
 - să menţină curăţenia şi utilitatea şanţurilor din zona gospodăriilor;
   - să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile în afara locurilor destinate acestui scop.

Niciun comentariu: