vineri, 11 aprilie 2014

În vacanță!

Elevii şi preşcolarii intră de vineri, după terminarea programului din săptămâna "Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun", în vacanţa de primăvară, potrivit calendarului anului şcolar 2013-2014 aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
 Elevii şi copiii de grădiniţă vor fi în vacanţă în perioada 12 - 22 aprilie, urmând să se întoarcă la cursuri miercuri, 23 aprilie.
Tezele din semestrul al doilea se vor susţine până la data de 23 mai.
Vacanţa de vară va începe sâmbătă, 21 iunie şi se va încheia duminică, 14 septembrie.
  Vacanţa de vară va începe sâmbătă, 21 iunie şi se va încheia duminică, 14 septembrie.
 În vacanţă vor fi şi studenţii, în funcţie de calendarul aprobat de conducerea fiecărei universităţi.
Prin excepție de la această regulă, se stabilesc următoarele: - pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat.
 Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014;
 - pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale.
 Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014;
 - pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.
 - pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
 pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;
 - stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
 - pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.
 Zilele când nu se organizează cursuri Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

Niciun comentariu: