miercuri, 2 aprilie 2014

Programul „Euro 200”

Conform H.G.nr.228/24 martie 2010 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare de catre elevii si studentii saraci s-a stabilit:
 CALENDARUL de desfăşurare a Programului „Euro 200”
 Conform. ANEXEI nr.1 Depunerea cererilor la Școala Gimnazială nr,1 Mileancai: 1 aprilie-21 aprilie 2014 Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii: 19 aprilie- 19 mai 2014
 Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;
 b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei.
 Pentru depunerea cererilor privind efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială a  Primăriei, în perioada: 01 aprilie-21 aprilie 2014 cu următoarele acte:
 -Cerere adresată primăriei;
 -Dosar cu şină;
 -Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei(copie dupa certificatele de nastere sau actele de identitate)
 -adeverinta de la institutiile de învatamânt din care sa rezulte ca elevul pentru care se solicita ancheta sociala nu a mai beneficiat de programul „Euro 20 ”;
 -adeverinta de la institutiile de învatamânt/unitatile din care sa rezulte calitatea de elev sau student a celorlalti frati/surori si ca nu au beneficiat de programul „Euro 200”;
 -Acte doveditoare privind veniturile brute ale membrilor familiei (adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc);
-Adeverinta privind starea materiala ( camera 4-Primărie) cu specificarea tipului de teren detinut(intravilan si / sau extravilan)
-Adeverinta de la Administratia Financiara ( cu venit impozabil sau că nu sunt privatizaţi);
 -Adeverinţă de la serviciul impozite şi taxe locale care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile; -declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, ca nu obtine venituri.
 Notă:
Conform Hotărârii nr. 1294/2004, actualizată, ancheta socială se efectuează în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat.

Niciun comentariu: