miercuri, 28 mai 2014

EVALUAREA NATIONALA 2014 a inceput!

Copiii de clasa a IV-a care au susţinut, miercuri, testările naţionale spun că au fost două teste diferite şi că au fost exact ca modelele publicate pe site, numai că au primit alte texte.
 Unul dintre texte a fost despre lebede şi altul despre creioane colorate.
 Elevii au avut de rezolvate două tipuri de teste, unul despre lebede şi altul despre creioane colorate.
 Textul despre creioane colorate era o poveste cu tâlc, după cum a declarat învăţătoarea Nadia Vieriu, de la Școala primară Seliștea.
 După lecturarea textului cu creioanele colorate copiii au răspuns la 15 întrebări.
 Elevii de clasa a IV-a au avut la dispoziţie 60 de minute pentru rezolvarea testelor.
 Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a constă în susţinerea unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Limbă şi comunicare”, respectiv a unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.
Fiecare test este elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a VI-a.
 Competenţele pe care elevii trebuie deja să le fi acumulat sunt conform nivelului specific vârstei - competenţe de scris-citit, folosirea corectă a limbii române şi a limbii materne, competenţe de comunicare în limba română şi limba maternă, competenţe în domeniul matematicii şi al ştiinţelor naturii, subiectele fiind elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) şi având un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale (tip IEA - PIRLS, pentru clasa a II-a, tip IEA - TIMSS, pentru clasa a IV-a.

Niciun comentariu: