joi, 15 mai 2014

Tot mai greu de descifrat!

Citirea facturilor la energia electrica este un exercitiu dificil chiar si pentru cei initiati, deoarece in spatele lor se ascund obligatii de plata impuse in mod arbitrar de catre stat.
 Coloanele parca fara sfarsit, cu marimi de facturat sunt, insa, prevazute in legislatie, scrie 7est.ro. Astfel, HG 1007/2004 arata ca factura trebuie sa includa obligatoriu data emiterii (in dreapta), termenul de plata scadent (sub data emiterii), perioada de facturare, semnificatia fiecarei obligatii de plata (sub denumirea "produse si servicii facturate"), valorile marimilor de facturat ("Cantitatea"), tarifele ("pret unitar") si valoarea totala de plata.
 Unele dintre rubricile din factura pentru energia electrica includ o acciza, despre care se stiu putine lucruri. E.ON invoca insa Codul Fiscal, care precizeaza ca fiecare consumator de energie electrica trebuie sa achite si contravaloarea accizei pentru energia consumata.
Aceasta acciza se calculeaza dupa formula A = Q x K x R, unde: A= cuatumul accizei, Q= cantitatea de energie electrica activa exprimata in MWh, K= acciza unitara prevazuta in Codul Fiscal iar R= cursul de schimb leu/euro. Acciza unitara, adica K din ecuatie, este de 0,5 euro/Mwh in cazul consumului comercial si de 1 euro la consumul necomercial. In plus, se plateste TVA pe acciza.
 De asemenea, in factura se regaseste si contravaloarea certificatelor verzi.
 Certificatul verde reprezinta un titlu ce atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile (eoliana, solara, aerotermala, geotermala, biomasa, biogaz etc). Furnizorii de energie sunt obligati sa achizitioneze aceste certificate verzi si sa le transpuna in facturile de energie electrica ale consumatorilor finali.
 Valoarea facturata la pozitia "certificat verde" reprezinta produsul dintre consumul de energie electrica si cota de certificate verzi stabilita de Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) sa fie achizitionata de furnizor. Pretul certificatelor in acest caz este de 0,126 certificate verzi/MWh, iar preţul certificatelor verzi pe piaţă se actualizează trimestrial.
Cogenerare, rezervare si taxa radio-tv In cadrul facturii se regaseste si contributia de cogenerare, impusa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).
 Contributia pentru cogenerare se aplica la cantitatea totala de energie activa consumata, este exprimata in lei/kWh si are valoarea de 0,0231 lei/kWh, la care se aplica TVA. Totodata, factura cuprinde si rezervarea, care se refera la rezervarea de capacitate in retea.
Altfel spus, rezervarea reprezinta costurile pe care furnizorii le suporta pentru a dispune de energia electrica in orice moment din zi sau noapte. Pe langa aceste taxe, facturile includ si taxa radio-TV. Cei care vor sa scape de plata acestei taxe trebuie sa depuna o declaratie pe proprie raspundere, dar aceasta trebuie innoita anual. In caz contrar, E.ON include taxa in factura.
 Legislatia nu impune ca obligatorie citirea contoarelor la un anumit interval, ci reglementeaza situatia in care citirile sunt efectuate la un interval mai mare de o luna. In acest caz, sunt permise facturari intermediare lunare, pe valori estimate ale consumului, iar la prima factura ce se emite dupa citirea contorului se face regularizarea platilor corespunzatoare consumului real.
 Asadar, nu sunt impuse nici citirea contoarelor si nici emiterea facturilor la anumite intervale de timp. Daca se constata ca s-a consumat mai putin decat s-a estimat, atunci se considera consum platit in avans.
 De foarte multe ori, data emiterii facturii are loc cu mult timp inainte de receptionarea de catre consumator. Pentru acesta este frustrant faptul ca vede pe factura emitere pe 10 martie, receptie pe 25 si scadenta pe 5 aprilie. Este inca un exemplu al unui abuz al E.ON.(7est.ro)

Niciun comentariu: