joi, 15 mai 2014

Contract de asigurare

Orice milencean care are nevoie să-şi completeze vechimea în muncă sau venitul lunar asigurat în vederea obţinerii unor drepturi de pensie poate încheia contract de asigurare socială.
 De asemenea, se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, şi avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public.
 Potrivit inspectorilor de la Casa Judeţeană de Pensii , pot încheia un contract de asigurare şi acele persoane care desfăşoară activităţi de natură profesională în țările Uniunii Europene, cât şi orice asigurat care doreşte să-şi completeze venitul asigurat, în vederea obţinerii ulterioare a unor drepturi de pensie mai mari. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul sau mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
Neplata contribuţiilor de asigurări sociale datorate în baza contractului de asigurare determină, însă, rezilierea acestuia.
 Pentru anul 2014 nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 804 lei, iar nivelul maxim este de 11.490 lei.

Niciun comentariu: