vineri, 27 iunie 2014

Calendar de admitere liceu

Absolvenţii de clasa a VIII-a care au trecut de hopul examenelor de la Evaluarea Naţională 2014 intră din 4 iulie în febra înscrierilor la liceu.
 Potrivit calendarului postat pe EDU.RO, în perioada 4-8 iulie elevii de clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere.
 Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
 Înscrierea la liceu Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu.
 După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate urmează înscrierea la liceu.
Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:
 · cererea de înscriere · cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată
 · adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 · foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
 · fişa medicală
 Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană.
 Acesti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.
 Prima etapă de ADMITERE 2014:
 4 – 8 iulie - Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere alături de părinţiilor, asistaţi de diriginţi
 4 – 8 iulie - Tot în acest interval, se introduc în baza de date computerizată datele din fişele de înscriere
 5 – 9 iulie - Are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, se corectează greşelile în baza de date computerizată.
 10 iulie - Este ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere judeţene şi la cele de la Bucureşti.
 În acelaşi timp se publică transmite şi lista absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.
11 iulie - Are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
 12 – 13 iulie - Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională 14 iulie – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
 15 iulie – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015 16 iulie
 – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti 16 iulie
 - Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
17 iulie -25 iulie - Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

Niciun comentariu: