luni, 2 iunie 2014

Servicii medicale după reguli noi

De astăzi, serviciile medicale în sistemul sanitar se acordă după reguli noi - stabilite prin contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale pentru anii 2014-2015.
 Cei care nu plătesc contribuţia la Sănătate vor avea parte doar de servicii care ţin de urgenţe medicale, de sarcină, imunizări ori boli contagioase, doar acestea fiind incluse în pachetul minimal.
 Spre deosebire de această categorie,  asiguraţii vor beneficia de mai multe servicii medicale în sistemul de sănătate.
 În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, noul pachet de bază prevede vizite periodice la medicul de familie pentru ca medicii să eva-lueze riscul unor boli grave.
 Este vorba despre persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 39 de ani, care vor beneficia de o evaluare complexă prin consultaţii şi investigaţii, acestea fiind consemnate într-un raport denumit riscogramă.
 Aceasta cuprinde evaluarea stilului de viaţă, calcularea riscului cardio­ vascular şi a celui oncologic, dar şi cel privind sănătatea mintală.
 Această eva-luare „la sânge“ se face obligatoriu, cel puţin o dată la trei ani.
 Pentru cei ce trec de vârsta de 40 de ani, prezentarea la medicul de familie se va face anual.
 Un accent deosebit se pune pe consultaţiile copiilor.
Copiii vor fi supuşi unor consultaţii preventive periodice pentru identificarea tulburărilor de creştere şi dezvoltare, şi a riscurilor specifice pe grupe de vârstă. Încă de la externarea din maternitate, consultaţiile vor fi făcute la domiciliul copilului.
Apoi, consultaţiile vor fi făcute frecvent: la două, patru, şase, nouă, 12, 15, 18 şi 24 de luni, iar ulterior, până la 18 ani, vor fi făcute anual.
 Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani şi 5 ani cuprinde printre altele o eva-luare a ceea ce înseamnă alimentaţia copilului, eventual o consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă pentru copil şi familie. În ceea ce priveşte asistenţa medicală în ambulatoriul de specialitate (policlinică), a fost modificată co-mplet lista procedurilor.
Dacă până acum oamenii evitau policlinica şi mergeau direct la spital pentru orice durere banală, lucrurile se schimbă radical. Cei care vor abuza la compartimentele de urgenţă, vor fi direcţionaţi către Policlinică. Asiduraţii vor beneficia de o serie de investigaţii suplimentare, pentru care nu va mai fi nevoie internarea în spital. În premieră, printre investigaţii a fost introdusă şi angiografia - un examen radiologic care permite exa-minarea volumului interior al unui vas sangvin (arteră sau venă).
Tot ca noutate, se va pune mai mare accent pe monitorizarea gravidelor, pentru prima dată fiind introdusă testarea pentru hepatita cu virsus B şi C, în plus faţă de testarea HIV.
Se va vedea, însă, dacă medicii vor face faţă, în condiţiile în care au un număr limitat de consultaţii.
Numărul internărilor va fi redus, astfel că vor fi luate decizii de spitalizare doar dacă sunt îndeplinite anumite condiţii.
Sunt precizate afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi, adică 12 ore.
Vor fi internate acele persoane pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, întrerupere de sarcină cu recomandare me-dicală, biopsie, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, afecţiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care necesită monitorizarea bolnavilor.
Pentru completarea finanţării spitalelor, acestea pot contracta servicii de îngrijiri la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, finanţate din fondul alocat pentru servicii de îngrijiri la domiciliu.
 De asemenea, spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru medicamente.

Niciun comentariu: