vineri, 18 iulie 2014

Înscrierea la liceu: 17 - 25 iulie

În perioada 17 - 25 iulie, absolvenţii de gimnaziu care au fost admişi în liceu trebuie să se prezinte la unităţile liceale pentru a depune dosarele.
Candidaţii care nu îşi depun dosarele după repartizarea computerizată se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.
 Înscrierea în licee se realizează conform unui program afişat de fiecare unitate de învăţământ.
 Elevii trebuie să prezinte:
# cererea de înscriere;
# cartea de identitate (dacă este cazul);
# certificatul de naştere, în copie legalizată;
# adeverinţa cu notele;
# media generală la Evaluarea Naţională;
# foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
# fişa medicală.

Niciun comentariu: