marți, 22 iulie 2014

Vânzarea terenurilor

Vânzarea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor este reglementată, teoretic din luna aprilie (când a intrat în vigoare Legea 17/2014) şi practic de la jumătatea lunii iunie (când au fost clare normele de aplicare) de un nou set de reguli.
Potrivit acestora, niciun teren nu poate fi înstrăinat fără a se ţine cont de dreptul de preempţiune (de prim potenţiali cumpărători) al anumitor persoane.
 Pentru aceasta, se fac anumite proceduri de publicitate a vânzării, care implică primăriile şi Direcţia Agricolă. La caeastă instituţie ajung şi sunt înregistrate aşa-numitele notificări de vânzare.
  Normele de aplicare a Legii 17/2014, privind vânzarea şi cumpărarea terenurilor agricole extravilane au fost publicate în Monitorul Oficial abia în 30 mai, şi au putut fi utilizate pe la jumătatea lunii iunie.
În județ, primele notificări de vânzare a terenurilor extravilane au fost înregistrate la Direcţia Agricolă pe 13 iunie.
 De atunci şi până la sfârşitul săptămânii trecute au fost depuse 105 de notificări.
 O trecere în revistă a acestora relevă faptul că suprafeţele oferite spre vânzare sunt, în marea majoritate a cazurilor, de ordinul câtorva mii de metri pătraţi.
Un singur teren, scos la vânzare de un cetățean din zona Săveni, măsoară aproape două hectare.
Cât priveşte preţurile, acestea sunt, în 90% din cazuri, extrem de scăzute - un leu pe metrul pătrat.
Ba chiar există o ofertă cu 90 de bani metrul pătrat.
 Cel mai scump teren, undeva în zona Cornișa, costă 5 lei pe metrul pătrat.
 Proprietarul de teren agricol extravilan poate vinde „la liber“ doar după ce depune la primăria localităţii în care se află terenul un dosar cu o serie de documente şi preţul cerut pentru a verifica intenţia de cumpărare din partea celor care au drept de preempţiune: coproprietarii, arendaşii sau proprietarii vecini.
 După ce respectă această procedură care poate dura mai mult de o lună, poate vinde terenul, dar nu la preţ mai mic faţă de cel comunicat în ofertă sau în condiţii mai avantajoase faţă de cele prezentate.
 Cei de la primărie vor înregistra oferta, o vor afişa şi vor trimite la Direcţia Agricolă un dosar cu lista preemptorilor, copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare; lista preemptorilor se întocmeşte pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare, actele de proprietate anexate, declaraţia pe propria răspundere a vânzătorului, extrasul de carte funciară si planul cadastral, precum şi pe baza datelor din Registrul Agricol, evidenţele fiscale şi de stare civilă sau a altor documente relevante care se află la dispoziţia primăriei.
Direcţia Agricolă avizează - pozitiv sau negativ - vânzarea.
Cei care au drept de preempţiune trebuie să-l exercite în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de vânzare, prin înregistrarea la primărie a unor comunicări de acceptare a ofertei.
 Dacă sunt înregistrate mai multe acceptări ale ofertei de vânzare, vânzătorul alege preemptorul dintre coproprietari, arendaşi, proprietari vecini.
 În cazul în care niciun preemptor nu-şi manifestă intenţia de cumpărare, în termenul legal, vânzarea este liberă.
 În această situaţie, primăria eliberează vânzătorului o adeverinţă, urmând ca acesta să aleagă un cumpărător.

Niciun comentariu: