luni, 1 septembrie 2014

Agricultură ecologică

Fermierii care practică o agricultură ecologică vor primi fonduri de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru îmbunătățirea calității produselor.
 Suma totală va fi de 7.098.800 de euro.
 Fermierii pot depune cererile pentru acordarea ajutorului specific până la data de 28 noiembrie.
 Plafonul maxim alocat în acest an pentru plățile anuale suplimentare este de 7,098 milioane de euro, din care 5,798 milioane de euro în producția vegetală și de 1,3 milioane de euro în producția animalieră.
Agricultura ecologică va beneficia anul viitor de subvenții de 250 – 400 de euro/hectar, pe lângă cei peste 600 de euro/hectar pentru conversie.
 Beneficiarii trebuie să dețină un document justificativ în care se menționează statutul exploatației în conversie, cultura, suprafața, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecție și certificare cu care a încheiat contractul.
 Fermierii trebuie să se mențină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de cinci ani.
 În cazul beneficiarilor din producția vegetală, suprafața agricolă în folosință trebuie să fie de cel puțin 0,30 hectare, ocupată de culturi anuale, culturi perene sau pășuni și fânețe permanente.
Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific pentru o exploatație din producția vegetală, pentru una din speciile din producția animalieră sau pentru o exploatație din apicultură. Beneficiarii trebuie să fie înregistrați în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la MADR, prin direcțiile agricole de dezvoltare rurală județene.
 Nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea și excluderea de la plată, penalități și sancțiuni multianuale.
 Agricultura ecologică este un sistem de producție care exclude utilizarea fertilizatorilor artificiali, a pesticidelor, hormonilor de creștere și aditivilor în hrană animalelor.
 Agricultura ecologică se bazează pe asolamentul culturilor, respectiv metode biologice de protecție a plantelor, care să mențină fertilitatea solului, să asigure plantele cu substanțe nutritive, să combată bolile, buruienele și dăunătorii.
 În România, producția ecologică se definește prin obținerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile de producție ecologică, care respectă standardele, ghidurile și caietele de sarcini naționale și sunt atestate de un organism de inspecție și certificare.
Cererea de produse agricole ecologice fiind în creștere, se poate consideră o nouă oportunitate pentru exportul agriculturii românești.

Niciun comentariu: