miercuri, 3 septembrie 2014

REGULI NOI PENTRU ELEVI ŞI PROFESORI

Ministerul Educaţiei a făcut public proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preunivesitar, document aflat în lucru de aproape un an.
 Proiectul a fost distribuit tuturor instituţiilor de învăţământ, pentru a fi analizat şi, eventual, îmbunătăţit cu propuneri.
 Noul regulament reprezintă un document de lucru pe baza căruia fiecare unitate şcolară va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare, adăugând precizări care să o diferenţieze de celelalte şcoli din ţară. Personalizările fac referire, în general, la măsuri suplimentare pentru respectarea programului în şcoală, la ţinută, sau la recompensele şi pedepsele pe care le pot primi elevii.
 La capitolul destinat recompenselor de care se pot bucura beneficiarii primari ai sistemului de educaţie, aşa cum sunt denumiţi în regulament elevii, se fac referiri la premierea elevilor la finele de an şcolar.
Aplicarea strictă a regulamentului ar putea să facă să dispară “inflaţia” de premianţi de la finele anului şcolar. “Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni”, se precizează în regulament.
 Documentul nu limitează numărul de diplome pe care îl poate obţine un elev, acesta având dreptul de a fi evidenţiat la disciplinele la care a obţinut rezultate foarte bune, dacă a obţinut premii la concursuri şi olimpiade şcolare, festivaluri artistice şi întreceri sportive.
Indiferent de rezultatele obţinute la sfârşitul anului şcolar, elevii din clasa pregătitoare şi din clasa I nu vor putea fi declaraţi repetenţi şi nu vor repeta anul şcolar.
 “Elevii care, pe parcursul clasei pregătitoare, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, la finalul clasei pregătitoare vor rămâne în colectivele în care au învăţat şi vor intra într-un program de remediere/recuperare, realizat de învăţătorul clasei împreună cu un specialist din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională”, se precizează în regulament. De acelaşi tratament beneficiază şi elevii care nu au obţinut calificative de promovare la finalul clasei I. Regulamentul mai prevede reduceri de 75% din preţul biletelor de intrare la muzee şi instituţii publice pentru elevi, decontarea navetei pentru elevi, în limita distanţei de 50 de kilometi dintre domiciliu şi şcoală, dar şi sancţiuni pentru elevi, care încep de la mustrarea în faţa clasei până la exmatriculare, pentru elevii de clasa a XI-a şi a XII-a.
 Rămâne în regulament eliminarea de la cursuri, pe o perioadă de 2 – 5 zile, cu condiţia ca elevul să-şi ispăşească pedeasa participând la diverse activităţi în cadrul şcolii. De asemenea, părinţii pot cere în scris ca elevul să nu participe la orele de religie, media generală a acestuia urmând să fie încheiată fără media la această disciplină.

Niciun comentariu: