marți, 16 septembrie 2014

Şedinţa Consiliului local

Astăzi, 16 septembrie 2014, ora 15, se convoacă Consiliul local Mileanca, în sala mare a Primăriei cu următoarea ordine de ZI:
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici şi cofinanţării pentru proiectul " Modernizare drum comunal DC 21 în comuna Mileanca, judeţul Botoşani"
2. Proiect de hotărâre privind majorarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal cu suma de 30.000 lei necesară salarizării însoţitorilor persoanelor cu handicap grav.
Şedinţa este publică.

Niciun comentariu: