miercuri, 15 octombrie 2014

Rezultatele evaluărilor

Peste 6.000 de elevi botoșăneni, din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, au susţinut, în premieră, în anul şcolar trecut, evaluări naţionale.
 Elevii claselor a II-a şi a IV-a au fost evaluaţi la limba română şi matematică, iar cei de-a VI-a au susţinut testarea la limbă şi comunicare şi matematică şi ştiinţe.
 Potrivit  Inspectoratului Şcolar  rezultatele centralizate până în prezent evidenţiază că, la toate cele trei clase, ponderea cea mai mare o au răspunsurile corecte.
A fost o evaluare complexă.
Toate codurile cu răspunsuri corecte, parţial corecte, incorecte sau lipsă au fost introduse într-o bază de date naţională.
 După introducerea lor au fost generate rapoartele care ne arată câteva dintre rezultatele care s-au obţinut la nivelul judeţului.
 Este greu de făcut o corespondenţă din cauza faptului că nu s-au folosit note, ci doar anumite coduri, dar am constatat că cele mai multe coduri pentru răspunsurile corecte caracterizează atât mediul urban, cât şi mediul rural, la toate cele trei niveluri de clase.
 Rezultatele individuale ale evaluărilor nu se comunică public şi nu sunt înregistrate în catalogul clasei, ci sunt comunicate fiecărui elev şi părinţilor acestuia.
 Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru: elaborarea unor planuri individualizate de învăţare care sunt comunicate părinţilor (la clasa a II-a), diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar (la clasa a IV-a) şi elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu (la clasa a VI-a).
Evaluările naţionale au fost organizate în perioada 28 mai – 6 iunie 2014, în fiecare unitate de învăţământ cu nivel primar şi gimnazial din judeţ.
 La aceste testări au participat 3.352 de elevi de clasa a II-a, 2.161 de elevi de clasa a IV-a şi 1.945 de elevi din clasele VI-a.

Niciun comentariu: