marți, 4 noiembrie 2014

Modele de subiecte

Elevii de clasa a VIII-a pot consulta modelele de subiecte pentru examenele de final de gimnaziu din vara 2015, pe site-ul http://subiecte2015.edu.ro.
Tot pe edu.ro, elevii vor găsi şi baremele pentru subiectele pe care le pot rezolva ca exerciţiu. Conform programelor prezentate de Ministerul Educaţiei, la limba română, elevii vor trebui să cunoască obligatoriu speciile literare: romanul, balada, pastelul, basmul popular, fabula, nuvela şi schiţa, genul dramatic, propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive şi consecutive.
 Programa de examen prevede ca elevii să poată recunoaşte caracteristicile genului epic, liric şi dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere.
 La partea de gramatică, elevii trebuie să cunoască ce înseamnă semnele de punctuaţie şi semnele ortografice.
 La Matematică, programa adaptează limbajul matematic la situaţii concrete, iar elevii vor primi subiecte de tipul celor internaţionale PISA.
Tematica pentru examen este mai bogată decât cea din anii trecuţi, fiind completată faţă de examenul din 2014 cu teme care se studiau la clasă şi până acum, dar nu erau cerute la examen.
Probele scrise sunt programate pe 22 iunie, la limba şi literatura română, şi pe 24 iunie, la matematică.
 Rezultatele vor fi afişate pe 26 iunie.

Niciun comentariu: