vineri, 5 decembrie 2014

Ajutor în bani pentru veterani

In luna decembrie 2014 veteranii de razboi, vaduvele de razboi, vaduvele veteranilor de razboi si invalizii de razboi, primesc drepturile banesti corespunzatoare a doua luni calendaristice, respectiv noiembrie si decembrie 2014, in conformitate cu Memorandumul aprobat de Guvernul Romaniei in data de 11.11.2014. In plus, veteranii de razboi si celelalte categorii prevazute de Legea nr. 44/1994, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, vor primi si ajutorul anual, in cuantum majorat de 300 de lei.
 Potrivit dispozitiilor Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, ale Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, aceste categorii beneficiaza lunar, in functie de calitatea detinuta, de indemnizatii, sporuri pentru participarea pe front si rente.
 Aceste drepturi banesti mentionate se achita de catre casa teritoriala de pensii, in luna curenta, pentru luna anterioara.
 In vederea achitarii, in mod unitar, a platii drepturilor prevazute de legile cu caracter special si pentru utilizarea eficienta a serviciului informatic integrat, Guvernul Romaniei a probat Memorandumul referitor la aplicarea dispozitiilor legale mentionate anterior.
 In consecinta, in luna decembrie 2014, urmeaza a fi achitate drepturile banesti cuvenite veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi, corespunzatoare a doua luni calendaristice, respectiv cele aferente lunilor noiembrie si decembrie.
 De aceasta masura vor beneficia 5.692 de persoane.
 Pe de alta parte veteranii de razboi si celelalte categorii prevazute de Legea nr. 44/1994, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, vor primi ajutorul anual, in cuantum majorat de 300 de lei fata de 265 de lei cat a fost in anul 2013.
 In comuna Mileanca sunt 16 beneficiari ai Legii nr.44/1994, care vor primi ajutorul de 300 de lei in luna decembrie 2014, odata cu achitarea indemnizatiilor lunare cuvenite pentru lunile noiembrie si decembrie.

Niciun comentariu: