luni, 15 decembrie 2014

TAXA PE GUNOI ESTE OBLIGATORIE

Ridicarea gunoiului produs de cei care nu vor să încheie contract cu firme de salubrizare se va plăti din bugetele locale ale primăriilor.
 Nerespectarea legii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000. Conform legislației din anul acesta, administrația locală este obligată să instituie o taxă specială pentru plata serviciului de salubrizare prestat utilizatorului care nu are contract cu operatorul.
Această taxă este separată de contractul pe care fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să-l încheie pentru curățenia spațiilor din domeniul public și privat al unei localități.
 Primarii au aflat despre această obligativitate la cea mai recentă ședință a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) EcoPROCES, asociație din care fac parte toate primăriile din județ și care are rolul de a monitoriza modul în care se derulează implementarea Proiectului Major ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor”.
 ”Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale (…) şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract”, scrie la aliniatul (3) al articolului 26 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată.
 ” Dacă, într-o localitate cu 10.000 de familii, cinci familii nu au vrut să încheie contract pentru ridicarea și transportul gunoiului, contravaloarea serviciilor prestate pentru cele cinci familii se plătește din bugetul local”, a afirmat președintele EcoPROCES.
 Reprezentanții EcoPROCES au sugerat primarilor, încă de la începutul anului, să adopte varianta unei taxe pentru plata operatorului de salubritate.
În varianta prezentată de membrii  EcoPROCES, consiliile locale adoptau o taxă locală pentru gunoi. Colectarea taxei se făcea la primărie, iar operatorul primea banii de la administrația locală.
Primarii nu au agreat această variantă, spunând că nu vor să colecteze bani pentru o firmă privată și că vor fi percepuți ca cei care iau bani de la oameni.
 Ca urmare, s-a ales varianta tarifului.
 Adică, fiecare utilizator va încheia contract individual cu firma care va prelua și va transporta gunoiul.
 Această regulă se va aplica odată ce Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor va deveni operațional.
 Mai exact, atunci când depozitul de la Săveni și celelalte trei depozite din județ vor fi date spre administrare unei firme, în urma unor licitații.
 Primăriile nu vor putea să evite instituirea taxei speciale, pentru că nerespectarea articolului de lege ”constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei”.
Legislația privind serviciul de salubrizare prevede obligații și pentru utilizatori, persoane fizice sau juridice – care trebuie să ”asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară”.
Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare ”constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 de lei”.
 O altă faptă care se pedepsește cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei este ”aprinderea sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc”.

Niciun comentariu: