joi, 8 ianuarie 2015

Asigurarea condiţiilor de microclimat

În perioadele cu temperaturi scăzute extreme, respectiv temperaturi sub -20 de grade Celsius sau temperaturi care, corelate cu condiţii de vânt intens (vântul a cărui viteză depăşeşte zece metri pe secundă), pot fi echivalate cu acest nivel (indicele de răcire scade sub pragul valoric de minus 32), angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi hotărârile de guvern în aplicare, pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute.
 Măsurile vor fi stabilite de angajator împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
 În unităţile în care funcţionează Comitetele de Securitate şi Sănătate în Muncă, măsurile vor fi stabilite de acestea, iar în instituţii şi unităţi finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor.
 Măsurile se referă la distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 – 1 litru de persoană pe schimb, acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător, asigurarea echipamentului individual de protecţie. Angajatorii care nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2000, respectiv reducerea duratei zilei de lucru, întreruperea colectivă a lucrului, cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale, sau alte măsuri potrivite cu specificul activităţii.
 Aceste măsuri suplimentare se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv.
Temperaturile luate în considerare sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia.
Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme, angajatorii trebuie să asigure examenul medical la angajare şi controlul medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi scăzute şi primul ajutor şi transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate.
 De asemenea, după posibilităţi, angajatorul trebuie să asigure trecerea în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi scăzute extreme.
Neluarea măsurilor de prevenire constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

Niciun comentariu: