marți, 27 ianuarie 2015

Ședință de Consiliu Local

Se convoacă în ședință ordinară Consiliul local Mileanca pentru data de marți, 27 Ianuarie, 2015,orele 14, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea decont navetă cadre didactice pentru luna Decembrie 2014, în sumă de 2068 lei.
2. Proiect de hotărâre privind modul de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială comuna Mileanca.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reguli și măsuri specifice de apărare impotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale.
4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de utilizare a focului deschis și a fumatului pe teritoriul comunei.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei, pe semestru al II-lea, anul 2014 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei.

Niciun comentariu: