marți, 10 februarie 2015

Ce se plăteşte la medicul de familie?

Serviciile medicale pentru care medicii pot percepe taxe sunt, în primul rând, serviciile medicale la cererea asiguratului, inclusiv pentru situaţiile programabile, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate.
Tariful pentru consultaţia la cerere nu este unul fix.
Fiecare medic are dreptul să îşi stabilească propriul tarif, în funcţie de vechime, de gradul profesional şi de experienţă.
 În general, aceste se situează în jurul sumei de 30 de lei.
Medicul de familie poate percepe taxe şi pentru eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care, prin activitatea lor, au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor, şi pentru eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraţilor, cu excepţia celor prevăzute în norme.
Este vorba despre adeverinţele medicale necesare pentru şomaj sau ajutor social, care costă 10 lei, sau certificatele prenupţiale, care costă 50 de lei.
Asistenţa medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap, se plăteşte la medicul de familie, la fel ca şi serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa medicală la locul de muncă sau asistenţa medicală a sportivilor.
 Serviciile medicale fără nicio plată suplimentară, acordate asiguraţilor de către medicii de familie în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, sunt: supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, servicii de promovare a sănătăţii, eliberarea de certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, certificat constatator de deces, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea în colectivitate, card naţional de sănătate, cu completarea datelor medicale, servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, servicii medicale de prevenţie şi consultaţii la domiciliul asiguraţilor.
 Bolnavii trebuie să respecte programul de lucru al medicilor
Fiecare medic de familie este obligat, prin contractul de finanţare pe care îl încheie cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) , să afişeze pe uşa cabinetului programul de lucru, atât de la cabinet, cât şi de pe teren.
La rândul lor, pacienţii au obligaţia de a se prezenta, în cazul în care nu este vorba de o urgenţă medicală care să le pună viaţa în pericol, numai în intervalul specificat, pentru a nu risca să rămână neconsultaţi.
Numărul maxim de consultaţii pe care îl poate acorda un medic de familie este de 20 pe zi.
La o durată medie de 15 minute la fiecare consultaţie, asta înseamnă un program de lucru de şapte ore pe zi.
 În cazul în care un medic de familie are peste 2.200 de pacienţi înscrişi pe listă, atunci el îşi poate prelungi programul cu încă o oră şi să mai acorde încă maximum patru consultaţii într-o zi, ajungând, astfel, la 24.
 Pe lângă consultaţiile de la cabinet, medicii de familie pot acorda, lunar, maximum 21 de consultaţii la domiciliul pacienţilor, dar nu mai multe de trei consultaţii într-o zi.
Timpul petrecut la cabinet şi timpul petrecut la domiciliul pacienţilor este stabilit de către medic. Dacă el consideră că pentru trei consultaţii la domicilliu are nevoie de două ore într-o zi, atunci celelalte cinci ore trebuie să le petreacă la cabinet.
 Important este să afişeze pe uşa cabinetului programul, pentru a putea şti pacienţii în ce interval îl pot găsi.
 De asemenea, este obligat să consemneze fiecare consultaţie pe care o acordă la domiciliu pe o fişă, care va fi raportată, ulterior, către CAS, şi care trebuie semnată şi de pacient.
 În cazul în care un medic de familie are mai multe puncte de lucru, în diferite localităţi, obligaţia lui este să îşi stabilească un program care să cuprindă ore de consultaţii la fiecare dintre aceste puncte de lucru, iar programul să îl afişeze pe uşa fiecărui cabinet.
 În general, medicii cu mai multe puncte de lucru stabilesc câte o zi în care acordă consulaţii la fiecare dintre ele, pentru a nu se plimba în fiecare zi între aceste cabinete.
 Important este ca medicul să respecte programul pe care l-a anunţat.
 Se pot acorda sancţiuni în cazul în care un medic spune că va fi la cabinet într-un anumit interval de timp şi, fără a anunţa în prealabil, nu este de găsit în intervalul respectiv.

Niciun comentariu: