marți, 24 martie 2015

Pretransfer la cerere

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) a publicat lista posturilor şi catedrelor disponibile la nivelul judeţului pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la cerere, a personalului didactic titular.
 Această listă cuprinde 254 de posturi complete și incomplete.
Astfel, profesorii titulari care doresc pretransfer pe unul dintre posturile disponibile trebuie să depună la ISJ cererile în perioada 23-16 martie.
Pe 30 martie, ISJ va afişa lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
 Potrivit legislației, cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi trebuie să depună cereri la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/ catedre vacante pentru obţinerea acordului pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer, în perioada 1-7 aprilie.
 Pe 8 aprilie se vor analiza cererile în consiliile de administrație ale şcolilor, iar contestațiile se vor depune la comisia de mobilitate a personalului didactic de la nivelul ISJ în zilele de 8-9 aprilie. Soluţionarea contestaţiilor se va face în perioada 14-16 aprilie, iar pe 17 aprilie vor fi soluţionate în şedinţă publică cererile de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

Niciun comentariu: