miercuri, 18 martie 2015

Taxa pentru divorț!

Persoanele care divorteazã pe cale administrativã, la primãrie, vor plãti mai mult de anul viitor, Guvernul majorand, in proiectul actualizat al Codului Fiscal, taxa fixã care trebuie achitatã si lãsand primarii sã creascã la randul lor aceastã taxã cu panã la 50%, fatã de doar 20% in prezent.
 Procedura de divort pe cale administrativã poate fi folositã de cãtre sotii care nu au copii si presupune depunerea unei cereri la ofiterul de stare civilã de la primãria care are in pãstrare actul de cãsãtorie sau pe raza cãreia se aflã ultima locuintã comunã a sotilor.
 Conform legii, pentru aceastã procedurã trebuie achitatã o taxã standard de 500 lei, care poate fi majoratã de primãrie cu cel mult 20%.
 Proiectul Codului Fscal prezentat in urmã cu o lunã de Guvern mentinea taxa fixã la 500 lei, dar lãsa dreptul primarilor sã majoreze aceastã sumã cu panã la 50%.
 În proiectul actualizat de Cod Fiscal, datat 13 martie, este prevãzut cã taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativã va fi in cuantum de 532 lei si va putea fi majoratã prin hotãrare a consiliului local tot cu panã la 50% din aceastã valoare.
Taxa reprezintã venit la bugetul local.

Niciun comentariu: