miercuri, 15 aprilie 2015

Micii fermieri...fără șanse!

O regulă aberantă face ca micii fermieri să nu aibă şanse în accesarea fondurilor europene puse la dispoziţie prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
 Ghidurile solicitantului pentru cele două măsuri lansate până acum, “Instalarea tinerilor fermieri” şi “Modernizarea exploataţiilor agricole” arată că, dacă solicitanţii au o afacere agricolă pe un teren care nu le aparţine, contractul de arendă trebuie să fie încheiat pe cel puţin zece ani.
 Această regulă pune, practic, frână micilor fermieri care nu deţin pământ proprietate personală. Foarte mulţi fermieri îşi dezvoltă afacerile pe terenuri luate în arendă, dar contracte sunt încheiate pe câţiva ani, cel mult, pentru că arendatorul vrea să modifice din când în când preţul perceput pentru utilizarea pământului.
 În vechiul Program Naţional de Dezvoltare Rurală, cerinţa era de doar cinci ani, dar nimeni nu a reuşit să explice, până la ora actuală, cum s-a ajuns la zece ani.
 “La depunerea proiectului trebuie prezentat documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contractul de concesionare sau alt document încheiat la notar, care să certifice dreptul de folosinţă asupra terenului pe o perioadă de cel puţin zece ani de la momentul depunerii cererii de finanţare: contract de închiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv pe perioada de monitorizare a proiectului”, se arată în Ghidul solicitantului.
De câştigat din această situaţie au doar arendatorii care vor putea emite pretenţii mai mari atunci când vor semna un contract pe cel puţin zece ani.
 De exemplu, dacă la o perioadă de cinci ani, acesta cerea 650 de kilograme de grâu la hectar, acum, pentru a încheia un contract mai mare, cel care îşi dă terenul în folosinţă ar putea solicita până la 900 de kilograme de grâu la hectar.
 Și beneficiarii terenurilor luate de la Agenţia Domeniilor Statului se vor bucura de fondurile europene, pentru că aceştia au contracte pe zeci de ani.

Niciun comentariu: