luni, 25 mai 2015

Admitere 2015

Inspectoratul Școlar Botoșani a editat broşura care cuprinde toate informaţiile despre admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani.
 Broşura va fi distribuită gratuit tuturor absolvenților clasei a VIII-a din anul școlar 2014-2015.  Broşura reprezintă un ghid util atât pentru absolvenții clasei a VIII-a cât și pentru părinții acestora în vederea orientării școlare pentru clasa a IX-a. informațiile tipărite în lucrare sunt legate de admiterea în învățământul liceal iar, într-o secțiune distinctă, privesc datele legate de admiterea în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2015-2016.
 Documentul arată cum se va face calculul mediei de admitere, prezintă calendarul admiterii la liceu în clasa a IX-a pentru anul școlar 2015 – 2015 și enumeră centrele unde vor fi susținute probele de verificare a cunoștințelor și cele pentru aptitudini.
 În plus, conține modelul fișei de înscriere și detalii despre cum trebuie completată aceasta.
 De asemenea, broșura include și explicații privind repartizarea computerizată, o listă a liceelor și colegiilor din județ, dar și planul de școlarizare pentru clasa a IX-a pentru învățământul liceal, cu și fără frecvență.
 Ce de-a doua parte a broșurii elucidează admiterea în învățământul profesional de stat cu durată de trei ani, pentru același an școlar 2015 – 2016.
 Broșura explică cum se va face înscrierea candidaţilor, cum arată fișa de înscriere și cum se completează ea, dar cum și la ce instituție se dă probă suplimentară de admitere.
 De asemenea, documentul arată cum se va face admiterea candidaților, cum se calculează media de admitere și calendarul examenelor.

Niciun comentariu: