luni, 15 iunie 2015

Înscrierea la Evaluarea Națională

Elevii absolvenți ai claselor a VIII-a se pot înscrie începând de astăzi, 15 iunie, și până miercuri, 17 iunie, la examenul de Evaluare Națională.
 Înscrierile se fac la sediile unităților de învățământ ale căror cursuri le-au urmat.
 Apoi, calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015 este următorul:
 - 22 iunie 2015 - Limba şi literatura română - probă scrisă;
 - 23 iunie 2015 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă;
- 24 iunie 2015 - Matematica - probă scrisă;
 - 26 iunie 2015 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00);
- 26 iunie 2015 - Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00);
 - 27 -29 iunie 2015 - Rezolvarea contestaţiilor;
 - 30 iunie 2015 - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii.
 De amintit este faptul că Ministerul a schimbat programele de examen la limba şi literatura română şi la matematică, astfel că pentru Evaluarea Naţională 2015 elevii claselor a VIII-a trebuie să cunoască, obligatoriu, şi speciile literare romanul şi balada, genul dramatic, precum şi propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive şi consecutive.
Programa la limba şi literatura română prevede că elevii trebuie să cunoască “trăsăturile specifice genului epic, liric şi dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere” în timp ce în fosta programă erau specificate doar genurile epic şi liric.
De asemenea, elevii trebuie să cunoască şi trăsăturile speciilor literare romanul, doina populară, balada populară, pe langă schiţă, basmul popular, pastelul, fabula şi nuvela care erau trecute şi în programa veche.
 Practic, programa de examen pentru limba şi literatura română valabilă la Evaluarea Naţională 2015 introduce drept conţinut obligatoriu toată programa şcolară pentru clasa a VIII-a.
Programa de examen la matematică este concepută total diferit de programa veche.
 Noua programă având în vedere adaptarea limbajului matematic la situaţii concrete.
Este vorba despre o abordare similară celor din testele internaţionale, de genul PISA.
Pentru admiterea la liceu, absolvenţii claselor a VIII-a vor respecta aceleaşi condiţii ca şi în anul precedent, adică aceştia vor fi repartizaţi în funcţie de mediile generale obţinute la finalul clasei a VIII-a şi de notele obţinute la cele două probe ale Evaluării Naţionale.
 Repartizarea elevilor va fi făcută de calculator în funcţie de opţiunile elevului, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
 De menţionat este faptul că doar 25% din media de admitere o reprezintă media generală obţinută la finalul clasei a VIII-a, în timp ce 75% este reprezentat de media celor două note obţinute la Evaluarea Naţională.
 O premiera a examenelor din acest an este verificarea, prin sondaj, dupa fiecare examen, a inregistrarilor audio-video din salile in care elevii au sustinut probele.
 Regula a fost introdusa si pentru examenele de Bacalaureat de anul acesta.
 Metodologia prevede ca, "in cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tenative de frauda ori in cazul in care exista sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tenative de frauda, verificarea se face pentru inregistrarile din toate salile de examen din scoala respectiva".
 Daca in urma verificarii inregistrarilor se constata nereguli, comisia din scoala trebuie sa ia masurile care se impun, care pot merge pana la "acordarea notei 1 (unu) pentru frauda sau tentativa de frauda".

Niciun comentariu: