miercuri, 17 iunie 2015

Plata personalului de la examenele naționale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale.
Personalul didactic care face parte din comisiile centrelor zonale şi speciale de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani este plătit cu 425 de lei de persoană (până la 1.000 de candidaţi) şi 485 de lei de persoană (peste 1.000 de candidaţi).
 Profesorii evaluatori care fac parte din comisiile de admitere sunt plătiţi cu 2,6 lei de candidat evaluat la probele practice/lucrare evaluată, iar asistenţii cu 14,7 lei pe zi.
 Cadrele didactice care realizează preselecţia candidaţilor şi cele care evaluează lucrările la examenul de admitere din unităţile şcolare care organizează învăţământ profesional cu durata de trei ani primesc 2,6 lei de candidat evaluat sau lucrare corectată.
 Personalul didactic care asigură înscrierea candidaţilor şi oferă informaţii şi consiliere elevilor şi părinţilor acestora la înscriere sunt plătiţi cu 0,8 lei pentru fiecare elev înscris.
 Cadrele didactice – asistenţi pe perioada desfăşurării probei suplimentare de admitere primesc 14,7 lei pe zi.
 Plata se face de către unităţile de învăţământ preuniversitar în care membrii comisiilor activează, în baza adeverinţei eliberate de centrul de admitere şi semnate de preşedintele acestuia.
 Transportul fişelor de înscriere de la centrul de înscriere la centrul judeţean de admitere şi al listelor cu elevii declaraţi admişi la liceele vocaţionale pentru validare este asigurat din bugetul unităţilor de învăţământ.
 Dascălii implicaţi în Evaluarea Naţională sunt plătiţi cu 242,5 lei (preşedinte), 207 lei (membru) şi 28,4 lei (asistent).
 Personalul didactic care face parte din comisiile centrelor zonale şi şi comisiile de contestaţii pentru Evaluarea Naţională este plătit cu 558 lei (preşedintele, la o comisie de până la 1.000 de candidaţi) şi cu 595 de lei (preşedintele, la o comisie de peste 1.000 de candidaţi).
Secretarul comisiei va primi 280 de lei, iar profesorul evaluator, 4,3 lei pe lucrarea corectată. Persoana responsabilă cu transmiterea datelor la Inspectoratul Şcolar este plătită cu 383 lei. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare primeşte 558 lei (preşedintele comisiei, la o comisie de până la 450 de candidaţi) şi 595 de lei (preşedintele, la o comisie de peste 450 de candidaţi).
 Dascălii care evaluează competenţele lingvistice şi digitale ale absolvenţilor de clasa a XII-a sunt plătiţi cu 242,5 lei (preşedinte), 104 lei (persoana care operează datele pe calculator) şi 28,4 lei pe zi asistentul.
 Profesorul examinator va primi 2,8 lei pe candidat pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi 4,3 lei pe candidat, pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă modernă.

Niciun comentariu: