miercuri, 29 iulie 2015

Admitere liceu 2015

Absolvenţilor de gimnaziu  au trebuit să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admişi. Astfel, pe lângă cererea de înscriere, adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională, foaia matricolă pentru clasele V-VIII cu calculul mediei generale sau fişa medicală, absolvenţii au mai avut de prezentat, pe lângă certificatul de naştere şi cartea de identitate în original, şi copii legalizate ale celor două documente, care au costat părinţii între 30 şi chiar 100 de lei, în  Următoarele înscrieri vor avea loc în perioada 3-4 septembrie, perioadă în care vor putea primi un loc la liceu şi elevii care au avut de susţinut corigenţe sau care nu s-au prezentat la evaluarea naţională.
 23 -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua.
# 24 iulie 2015:Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
 #27-30 iulie 2015: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate. A treia etapă de admitere la liceu începe în 1 august.
 Candidații vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere.
 #1 august 2015: Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
 #31 august 2015: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
#1-2 septembrie 2015: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
#3-4 septembrie 2015: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
 #7 septembrie 2015:Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării.
Ministerul Educaţiei a decis ca de anul trecut media de admitere să se calculeze ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

Niciun comentariu: