vineri, 3 iulie 2015

Calendarul admiterii liceale

Media de admitere se calculează ca media ponderală între media generală la evaluarea naţională (75%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (25%).
 Calendarul admiterii
 - În perioada 3-7 iulie inclusiv, absolvenţii claselor a VIII-a trebuie să se prezinte la şcoli, însoţiţi de părinţi, pentru a completa opţiunile în fişele de înscriere, în prezenţa profesorilor diriginţi.
 În aceeaşi perioadă, reprezentanţii unităţilor de învăţământ introduc datele în baza computerizată.
 - Perioada 4-8 iulie inclusiv, e rezervată pentru verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate.
 - Pe 14 iulie 2015 va avea loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal
. - Absolvenţii trebuie să aibă grijă ca în perioada 16 iulie-24 iulie inclusiv să se prezinte la liceele unde au fost admişi, pentru depunerea dosarelor de înscriere.
 Fiecare clasă are 28 de locuri, plus două locuri pentru elevii romi, situaţie care nu este evidenţiată separat în tabelele următoare.

Niciun comentariu: