miercuri, 22 iulie 2015

Medicul înlocuitor!

Medicul de familie plecat în concediu de odihnă trebuie să respecte anumiţi paşi legali, astfel încât pacienţii rămaşi acasă să beneficieze în continuare de serviciile de care au nevoie.
Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare, înlocuirea medicului absent se poate face pe bază de reciprocitate între medici, cu condiţia ca medicul înlocuitor să-şi desfăşoare activitatea în aceeaşi localitate cu medicul înlocuit sau în zona limitrofă.
 În acest caz, este nevoie ca medicul să-şi prelungească programul de lucru în funcţie de necesităţi. Despre această convenţie trebuie înştiinţată şi Casa de Asigurări de Sănătate, dar şi pacienţii.
 “Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune la Casa de Asigurări de Sănătate, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior perioadei de absenţă, un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor, precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea.
 Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic.
 În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii şi formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit”, se arată în normele de punere în aplicare a contractului cadru semnat de furnizorii de servicii medicale primare.

Niciun comentariu: