vineri, 28 august 2015

”Bani de liceu”, continuă!

În anul şcolar 2015-2016, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice va continua derularea Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.
 Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” este următorul: 1. Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” - 15 septembrie-1 octombrie;
2. Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse - 1 octombrie-23 octombrie;
 3. Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie-27 octombrie;
 4. Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie;
 5. Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie-2 noiembrie;
 6. Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie-6 noiembrie.
 Conform H.G. nr.1488/ 2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor, în cadrul acestui program, „Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 de lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit”.

Niciun comentariu: