luni, 17 august 2015

Elevii care nu au optat pentru ora de religie

Oficialii Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ) afirmă că cererea pe care elevii au completat-o la sfârşitul anului şcolar 2014 – 2015, pentru înscrierea la ora de religie, este valabilă şi pentru anul şcolar 2015 – 2016.
 Nici după aproape un an de la decizia Curţii Constituţionale cu privire la modificarea metodei de înscriere la ora de religie, din noiembrie 2014, legislaţia în materie nu a fost clarificată.
 MECŞ nu a reglementat, încă, durata de valabilitate a unei cereri de înscriere la această disciplină şcoală.
 În afara unei astfel de reglementări, reprezentanţii MECŞ spun că cererile depuse la sfârşitul anului trecut sunt valabile şi în anul următor.
 MECŞ a clarificat situaţia elevilor care nu au optat pentru ora de religie.
 “Elevilor care nu frecventează ora de religie li se aplică prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5115/2015.
 În situaţia în care elevul nu frecventează ora de religie, unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar vor oferi activităţi alternative: activităţi de grup sau individuale în cadrul bibliotecii sau în centre de informare şi documentare, activităţi la cabinetul de informatică, activităţi sportive, recreative, artistice, culturale, civice, alte activităţi extracurriculare realizate în şcoală, activităţi de consiliere şi orientare şcolară în cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică din şcoală, participarea la activităţi remediale organizate de cadrele didactice în cadrul unităţilor şcolare”, precizează oficialii MECŞ.

Niciun comentariu: