luni, 21 septembrie 2015

Evaluarea Națională din 2016

Evaluarea Nationalã din 2016 se va desfãsura la aceleasi discipline ca cele din acest an, elevii din clasa a VIII-a vor sustine examenele sub supraveghere audiovideo, iar repartizarea computerizatã în licee va avea loc tot în trei etape.
 Cursurile la clasa a VIII-a se vor incheia in 17 iunie 2016, iar in perioada 15-17 iunie va avea loc inscrierea la Evaluarea Nationalã, potrivit Ordinului privind organizarea si desfã surarea examenului. Candidatii vor sustine probele scrise in 27 iunie la limba si literatura romanã, in 28 iunie la limba si literatura maternã si in 29 iunie la matematicã.
 Rezultatele vor fi afisate in 1 iulie, panã la ora 16.00, iar contestatiile vor fi depuse intre orele 16.00 si 20.00.
 În perioada 2-4 iulie vor fi solutionate contestatiile, iar in 5 iulie vor fi afisate rezultatele finale. Notele obtinute de elevi la Evaluarea Nationalã vor conta la admiterea in liceu, prin repartizare computerizatã.
 Elevii vor fi supravegheati audiovideo in sãlile de examen.
 De asemenea, sãlile in care se descarcã si se multiplicã subiectele, precum si cele in care se preiau si se depoziteazã lucrãrile scrise trebuie sã aibã camere de supraveghere audio-video.
 Cadrele didactice supraveghetoare la testele scrise au interdictie sã intre in sãlile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum si cu ziare, reviste sau cãrti.
 În comisiile pentru evaluarea nationalã nu vor fi nominalizate cadrele didactice care in sesiunile ante rioare au sãvarsit abateri si au fost sanctionate.
 În unitãtile de invãtãmant in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfãsurarea evaluãrii nationale, comisiile judetene si, respectiv, cea a municipiului Bucuresti pot decide nominalizarea in comisiile de examen a unor cadre didactice din alte unitãti de invãtãmant. Comisiile judetene si cea a municipiului Bucuresti de organizare a evaluãrii nationale pot decide suspendarea organizãrii examenului in unitãtile de invãtãmant in care, in sesi unile anterioare, s-au constatat nereguli grave.
Comisiile din unitãtile de invãtãmant si cele judetene, respectiv comisia municipiului Bucuresti de organizare a evaluãrii nationale vor verifica, prin sondaj, inregistrãrile audio-video din sãlile de examen, dupã incheierea probei scrise. În cazul in care se constatã nereguli, fraude sau tentative de fraudã ori in cazul in care existã sesizãri privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, vor fi verificate inregistrãrile din toate sãlile de examen din unitatea de invãtãmânt respectivã.

Niciun comentariu: