miercuri, 23 septembrie 2015

Olimpiada Gimnaziilor

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar pentru clasele V-VIII se transformă, începând din luna septembrie 2015, în Olimpiada Gimnaziilor.
 Competiţia se desfăşoară în urma unui protocol încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECŞ), Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) şi zece federaţii sportive naţionale. La competiţiile sportive şcolare din cadrul Olimpiadei Gimnaziilor participă elevii claselor V – VIII din unităţile de învăţământ preuniversitar, forma de zi.
 Prin acest acord sunt urmărite o serie de obiective, cum ar fi atragerea unui număr cât mai mare de copii către sport, dezvoltarea ariei de selecţie pentru practicarea sportului de performanţă la nivel naţional şi identificarea copiilor talentaţi pentru înscrierea lor în programele de performanţă aferente fiecărui sport, educarea tinerilor în spiritul unui mod de viaţă activ şi conştientizarea părinţilor privind rolul educativ al sportului şi olimpismului.
 Anul competiţional sportiv şcolar începe la 1 octombrie, când se sărbătoreşte “Ziua Sportului Şcolar”, zi în care fiecare elev va participa la activităţi motrice desfăşurate în şcoală.
Fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică va organiza competiţii sportive la minimum trei sporturi individuale şi minimum două jocuri sportive.
Reprezentanţii MECŞ spun că federaţiile sportive naţionale vor fi cele care vor asigura arbitrajele, vor include în buget fonduri destinate organizării şi desfăşurării olimpiadei şi vor acorda premii la etapa naţională.
 Fonduri pentru această competiţie vor fi prevăzute în buget şi de COSR.
 Acesta va asigura asistenţa medicală la faza finală a competiţiei, va achiziţiona mingile de joc la etapele regională şi finală, va asigura, la cele zece discipline sportive, echipament pentru echipele şcolare participante la etapa regională şi etapa finală şi va acorda trofee şi medalii la faza finală, locurile I – III, respectiv “cel mai bun sportiv” pe orice ramură de sport.

Niciun comentariu: