luni, 28 septembrie 2015

Ora de religie

Înscrierea la ora de religie se va face în fiecare an, iar cererile se vor depune până în luna decembrie pentru anul şcolar următor, potrivit unui Ordin al ministrului Educaţiei. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice (MECȘ) a lăsat în grija unităţilor de învăţământ modul în care va fi organizat timpul elevilor care nu fac religie, reglementând, însă, posibilitatea ca ei să rămână în bănci, fără să participe, la orele altor culte sau să facă ora de religie direct la biserică.
 Înscrierea elevilor la ora de religie se va relua în fiecare an şcolar, termenul pentru depunerea cererilor fiind luna decembrie.
 Opţiunea copiilor care îşi fac debutul în şcoala primară va fi bifată în cererea de înscriere în învăţământ.
 Cererile depuse ulterior termenelor menţionate, inclusiv după începerea cursurilor şcolare, sunt aprobate de consiliul de administraţie, dacă în unitatea respectivă de învăţământ se predă această disciplină. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie.
 “În mod similar se procedează pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”, se arată în document. Elevul se poate retrage şi în cursul anului şcolar.
 “În situaţia în care părinţii/tutorii legali instituiţi ai elevului minor, respectiv elevul major decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de religie, situaţia şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina religie”, se arată în metodologie, dar solicitarea de retragere de la ora de religie se va face tot prin cerere scrisă.
 “În cazul în care numărul mic de cereri depuse la unitatea de învăţământ pentru frecventarea orei de religie pentru un anumit cult sau alte motive obiective nu permit organizarea predării disciplinei religiei pentru acel cult, elevii cărora nu li s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină pot să participe la studiul religiei în cadrul cultului propriu”, spune documentul. Pentru studiul disciplinei religie în cadrul cultului propriu, inspectoratele şcolare trebuie să încheie parteneriate cu reprezentanţii instituţiilor de cult, valabile cel puţin pe durata unui an şcolar. Parteneriatul trebuie să reglementeze: locul de desfăşurare a orei de religie, asigurarea de către cult a profesorilor de religie, modalitatea de evaluare şi transmiterea absenţelor şi a rezultatelor şcolare către unitatea şcolară.
 Pentru elevii care nu frecventează ora de religie, unităţile de învăţământ stabilesc prin propriul regulament activităţile pe care aceştia le pot desfăşura, spaţiile în care se vor desfăşura activităţile, precum şi responsabilităţile privind asigurarea supravegherii şi siguranţei elevilor, în perioada în care ceilalţi elevi participă la ora de religie.
 Elevii cărora nu li se pot asigura condiţiile frecventării orei de religie la un anumit cult pot solicita să participe, în calitate de audienţi, la orele de religie organizate în şcoală pentru elevii aparţinând altor culte. Participarea se aprobă de conducerea şcolii, la solicitarea scrisă a părinţilor/elevului minor. Elevii audienţi nu vor fi evaluaţi, iar situaţia şcolară se va încheia fără disciplina religie. Reprezentanţii Patriarhiei Române susţin că elevii trebuie să depună cerere de înscriere la ora de religie o singură dată, opţiunea rămânând valabilă pe toată durata şcolarizării elevului.
 Schimbarea opţiunii se va face tot prin cerere scrisă. Patriarhia susţine că metodologia confirmă demersurile ei de stabilire a valabilităţii cererii de înscriere pe toată durata şcolarizării.
 “Precizăm că textul Legii nr. 153/2015 preia conţinutul propunerii Consiliului Consultativ al Cultelor, reunit în data de 28 februarie 2015, a cărui idee centrală este că opţiunea în vederea participării la ora de religie, odată exprimată, rămâne valabilă pe toată durata şcolarizării (cu excepţia exprimării în scris a schimbării opţiunii), pentru evitarea obstacolelor birocrative şi umilitoare pentru părinţi prin reînscrierea anuală sau pe cicluri de învăţământ”, se arată într-un comunicat de presă al Patriarhiei.

Niciun comentariu: