joi, 17 septembrie 2015

Programul național ”Bani de liceu”

Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu:
15 septembrie – 1 octombrie 2015, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris. - efectuarea anchetelor sociale de catre Directia de Asistenta Sociala Mileanca şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii - 1 octombrie – 23 octombrie 2015
; -centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie – 27 octombrie 2015;
 - afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie 2015
 - depunerea contestaţiilor – 28 octombrie – 2 noiembrie 2015 - la unităţile de învăţământ
 - rezolvarea contestaţiilor – 2 noiembrie – 6 noiembrie 2015
 Pentru efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială, în perioada 01.10.2015-23.10.2015, cu următoarele acte:
 - cerere adresată directorului Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi;
 - dosar cu şină;
 - copie dupa actele de identitate a membrilor familiei;
 - acte doveditoare privind veniturile brute realizate pe ultimele 3 luni(adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc);
 - adeverinta privind starea materiala ( camera 9-Primărie) pentru toti membri majori;
 - adeverinta de la Financiar ( cu venit impozabil sau că nu sunt privatizaţi) pentru toti membri majori;
 - declaraţie la juristul unitatii pentru persoanele care nu realizeaza venituri;
 - adeverinţă de la serviciul impozite şi taxe locale care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile pentru toti membri majori;
 Notă: Conform Hotărârii nr. 1488/2004, actualizată, ancheta socială se efectuează în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat;

Niciun comentariu: