joi, 17 septembrie 2015

Documentația pentru compensarea secetei

Prefectura a distribuit primarilor din judeţ, un pachet informativ privind completarea documentaţiei necesare pentru a beneficia de schema de ajutor de stat pentru compensarea secetei din acest an, la următoarele culturi: porumb boabe, floarea soarelui, soia boabe, cartofi, sfeclă de zahăr, legume în câmp, lucernă, păşune şi fâneaţă.
 Este vorba despre o estimare a pierderilor de venit care va fi depusă la Comisia Europeană şi care va fundamenta şi actul administrativ pe baza căruia Comisia va acorda despăgubiri.
 Centralizarea tuturor proceselor verbale care au fost încheiate de către comisiile locale pentru situaţii de urgenţă, ca urmare a notificărilor primite de la producătorii agricoli, se va face la Prefectură, iar de acolo documentele vor fi transmise la centru.
 Beneficiari ai unui astfel de ajutor pot fi toţi producătorii agricoli care desfăşoară activitate economică şi care au afectată o suprafaţă mai mare de un hectar: persoane fizice care deţin atestate de producători şi societăţi comerciale care depun bilanţ contabil.
Pagubele se determină pe baza pierderii de venit care rezultă din afectarea producţiei agricole obţinute şi trebuie să depăşească procentul de 30%.
“Este o lucrare amplă, cu un grad sporit de dificultate, care trebuie realizată într-un termen relativ scurt, dar, cu o mobilizare exemplară şi lucrând în echipă cu specialiştii din domeniu, vom reuşi să finalizăm corect documentaţiile, pentru ca producătorii agricoli să poată beneficia de ajutorul de stat”, a spus prefectul judeţului
.

Niciun comentariu: