marți, 6 octombrie 2015

Se pot înscrie!

Absolvenţii de studii care nu erau acreditate sau autorizate în momentul înscrierii la facultate pot susţine examenul de definitivare în învăţământ începând cu sesiunea 2016, chiar dacă au depăşit vechimea prevăzută de lege, potrivit unei modificări a metodologiei publicată vineri, 2 octombrie, în Monitorul Oficial.
 “Candidaţii care depăşesc vechimea prevăzută de lege pentru înscrierea la examenul naţional de definitivare în învăţământ, din cauza restricţionării accesului la examen ca urmare a faptului că specializările/programele de studii absolvite nu au fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în baza unei hotărâri a Guvernului la data înscrierii la facultate, se pot înscrie la examen începând cu sesiunea 2016.
 În această situaţie, în calculul vechimii efective la catedră – în condiţiile prevăzute la articolul 11, alineatul (1) şi (2) din metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4.802/2014 – nu se include perioada în care accesul la examen a fost restricţionat”, se arată în document.
 Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior anului şcolar 2012-2013 se pot prezenta la examen în trei sesiuni, în cel mult cinci ani de la finalizarea stagiului, fără a depăşi şapte ani de predare efectivă la catedră, cu statut de cadru didactic calificat.

Niciun comentariu: